Meclis, seçim kanunu teklifi için mesai yapacak

Meclis seçim kanunu teklifi için mesai yapacak
27 Mart 2022 Pazar, 20:11 TBMM Genel Kurulu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan seçim kanunu teklifi için mesai yapacak.

TBMM

Meclis, önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 29 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, süreleri içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.

Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

Komisyonların gündemi

Adalet Komisyonunun salı günkü toplantısında, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara istemeleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları, tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Yeni spor yasası teklifi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi görüşülecek.

Düzenlemeye göre, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için "denk bütçe" sistemi getirilecek.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak.

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

Vergi ve ekonomi paketi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, salı günü Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi müzakere edilecek.

Teklife göre, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmeyecek.

Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde KDV'den istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartı 3 yıla çıkarılacak.

Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023'e kadar KDV'ye tabi olmayacak.

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019'dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarılacak.

Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, perşembe günü Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yetkililerini dinleyecek.

KİT Komisyonunda salı günü, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, çarşamba günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Tasfiye Halindeki Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ, perşembe günü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Haber Dükkanı
Haber Dükkanı büyük