Seçim Sonuçları 2023

Metamorfoz / Metamorphosis

Metamorfoz Metamorphosis
21 Aralık 2021 Salı, 14:16 Fotoğraf sanatında 63. yılını yaşayan Gültekin Çizgen, her ay yayınlayacağı video gösterilerle çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor.

istanbul

 

Metamorfoz

Etimoloji: Latinceye , yunanca kökenli metamorphosis den aktarılmış, metamorphoun, transform, form değiştirmek fiilinden türetilmiştir. (meta + morphe: form) ilk kaydı 1533 tarihlidir.

Sözlük Anlamları:

1. Fiziksel formda , alt veya üstyapıda, doğa ötesi , anlaşılamayan veya beklenilmeyen nedenlerle oluşan dönüşüm. Başkalaşma, başkalaşım..

2. Karakter, görünüm veya ortamda çarpıcı gelişme.

3. Kimi hayvan türlerinde gelişme evresinin yumurta dışında gerçekleşmeye devam etmesiyle oluşan dönüşüm.

Metamorphosis

1- Canlının bir şekilden diğer bir şekle dönüşmesi; başkalaşma; başkalaşım; metamorfoz (Larva şeklinden erişkin şekle dönüşme gibi).

2- Dokunun normal yapısını kaybetmesi; bu nitelikle belirgin doku dejenerasyonu.

Haber Dükkanı
Haber Dükkanı büyük