Seçim Sonuçları 2023

Yeni nesil 'Dijital'

Yeni nesil Dijital
18 Ocak 2010 Pazartesi, 02:55 Türkiye 28 Aralik 2010: Avrupa genelinde bugüne dek yapılan en büyük çalışmada 8-14 yaş arası, dijital açıdan bilinçli çocukların yepyeni bir kuşağı tanımlandı.

İnternetsiz bir dünyayı hiç bilmeyen ve öte yandan hem kendi gelecekleri hem de gezegenin geleceği konusunda güçlü bir bilinç sahibi olan bu çocuklara 'XD Kuşağı' - yani X Kuşağının Dijital Çocukları deniyor.

Yeni çocuk kanalı Disney XD için sürdürülen araştırmalar çerçevesinde Disney tarafından hazırlatılan raporda; Avrupa genelinde altı ülkede 8-14 yaş arası 3,000'i aşkın çocukla bir araştırma yapıldı ve elde edilen sonuçlar çocukların internetle olan ilişkilerinin yanısıra, ailelerine ve ünlüler kültürüne yönelik tavırları ile de ilgili pek çok efsaneye son verdi.

Dijital ortamda yetişmeleri nedeniyle önceki kuşaklardan temel bir farkı olan XD Kuşağı; yani X Kuşağından anne-babaların 1995-2001 arasında dünyaya gelen çocukları diğer tüm kuşaklardan daha fazla teknolojik gelişmeye tanık oldular ve dijital eğlencenin, cep telefonlarının ya da sosyal medya kanallarının olmadığı bir yaşamı hiç tanımadılar.

Disney XD EMEA Araştırmadan Sorumlu Yetkili Müdürü Victoria Hardy araştırmayla ilgili şunları söylüyor: Yeni bir on yıla girerken XD raporu; günümüz çocuklarının popüler manzarasını yeniden tanımlamakta ve onları toplumsal bilinci olan pozitif, içinde yaşadıkları teknolojiyi kendi yaşamlarında ve çevrelerindeki dünyada olumlu bir etki yaratmak üzere kullanan bir kuşak olarak göstermektedir.

Araştırma, eşi benzeri görülmemiş bu aidiyetin sonucu olarak aşağıdaki trendleri ortaya koymaktadır:

"Dijital Kuşak - XD'ler teknolojiye çok hakim olmakla birlikte, onu yüzyüze sosyal etkileşimin yerine koymak yerine, etkileşimi güçlendirmek için kullanıyorlar.

- En tercih edilen arkadaşlarla buluşma yöntemi hâlâ yüzyüze sosyal temas (yüzde 30). Sonra mesajlaşma (yüzde 15), çevrimiçi sohbet (yüzde 14) ve cep telefonu (yüzde 8) geliyor.

- Yüzde 95'i internet ve bilgisayarların onlar için önemli olmadığına inanıyor.

- Yüzde 53'ü internetin okul dışında da arkadaşlarıyla konuşma olanağı vererek yaşamlarını geliştirdiğini düşünüyor.

- Yüzde 44'ü internetin arkadaşlarıyla bağlantıyı koparmamayı kolaylaştırdığını söylüyor.

- Internetin en yaygın kullanımları konusunda ev ödevi (yüzde 59) oyunların (yüzde 74) arkasından geliyor.

" Mini-Girişimciler - Kısmen kendilerinden önceki X Kuşağının kredi-ve-borç kültüründen kaynaklanan ekonomik krize rağmen, XD'ler erken dönemde sağlam finansal alışkanlıklar ediniyorlar.

- Yüzde 70'i harçlıklarını hemen harcamak yerine biriktiriyor

- XD'lerin yüzde 64'ü büyüdüklerinde bir başkasının yerine kendileri için çalışmayı istiyorlar

" Kuşağın Amaçları - XD'lerin içinde yetiştikleri, ünlülerin etkisindeki ortama rağmen güçlü aile değerleri var ve ün peşinde koşmak yerine geleneksel mesleklere özeniyorlar

- Geleceğin önde gelen beş mesleği veteriner hekimlik, öğretmenlik, futbolculuk, doktorluk ve polislik.

- Her ülkede dünyada en beğendikleri kişi sorusunun yanıtı yüzde 43 anne, ardından yüzde 30 ile baba oldu.

" Yeşil Çocuklar - XD Kuşağı çevreye özen göstermenin önemli olduğunu söylüyor

- XD'lerin yüzde 97'si gezegene özen göstermenin önemli olduğuna inanırken, yüzde 74'ü daha şimdiden düzenli olarak geri dönüşüm yapıyor".

Haber Dükkanı
Haber Dükkanı büyük