İletişim

HABER <br />
DÜKKÂNI

Kurucusu ve Kuruluş tarihi
Ümit OĞUZTAN (12. 01.2010)

Sahibi
İsmail AŞÇIOĞLU

Yayın Sorumlusu
İsmail METİNER

Hukuk Danışmanı
Av.Kerem ORKAN

- İLETİŞİM -

Adres: Büyükdere Caddesi No: 57 Kat: 7 Şişli - İstanbul

E-posta: info@haberdukkani.com
TEL: (0212) 217 60 40
FAX: (0212) 217 60 42

- HABER DÜKKÂNI -
Evrensel basın meslek ilkelerine bağlıdır. Basın yalnızca dikta ve totaliter rejimlerde kamuoyu oluşturmakla görevli kılındığından Haber Dükkânı, kamuoyu yansıtmayı prensip edinmiştir; asla kamuoyu oluşturmaya çalışmaz.

Haber Dükkanı büyük