Kelepirci 60

İletişim

HABER <br />
DÜKKÂNI


Kurucusu ve Kuruluş tarihi
Ümit OĞUZTAN (12. 01.2010)


Sahibi
İsmail AŞÇIOĞLU


Yayın Sorumlusu
Ali DEĞİRMENCİ


Hukuk Danışmanı
Av.Kerem ORKAN


- İLETİŞİM -


E-posta: info@haberdukkani.com
TEL: (0212) 217 60 40
FAX: (0212) 217 60 42


- HABER DÜKKÂNI -
Evrensel basın meslek ilkelerine bağlıdır. Basın yalnızca dikta ve totaliter rejimlerde kamuoyu oluşturmakla görevli kılındığından Haber Dükkânı, kamuoyu yansıtmayı prensip edinmiştir; asla kamuoyu oluşturmaya çalışmaz.

Haber Dükkanı büyük