Seçim Sonuçları 2023
Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

ABD Dolar'ını Tanrı'laştırmak

info@haberdukkani.com 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Ülke içinde Amerikan Doları'nı Tanrı'laştıranlar bilmelidirler ki; bireysel "zenginlik" uğruna ülkelerini soyuyorlar. Ülkelerine ihanet ediyorlar.

Amerikan Dolar'ı Tanrı'laştıkça ülke ekonomik olarak zarar görür, halk yoksullaşır. Bu gerçeğe rağmen elindeki "maddi varlığı" koruduğunu sanan yanılır. Soyguna ortak olmasına karşın yoksullaşır.

Türk Lirası'na güvenmek, kendimize güvenmek olduğu kadar dünyaya da güven vermektir.

Ekonominin kendine özgü yazılı ve yazılı olmayan kuralları olduğu gibi, yine kendine özgü "ahlakı" da vardır. Tümüyle ahlaktan arındırılmış bir ekonomi anlayışı, insanlığı yalnızca açlığa ve zulme değil; aynı zamanda kaosa ve felaketlere de sürükediğini, tarih bizlere sayısız örnekleri ile anlatmayı sürdürmektedir.

Özet olarak, Amerikan Dolar'ını Tanrı'laştırmak isteyen sözde "ekonomi uzmanları"na duyurulur: ABD Dolar'ı Tanrı değildir.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük