Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Baron Rudolf von Sebottendorf

info@haberdukkani.com 30 Nisan 2016 Cumartesi

Thule'nin büyük üstadının asıl adı Adam Alfred Glauer idi ama Baron Rudolf von Sebottendorf adıyla tanınıyordu.

9. Kasım. 1875 tarihinde Dresden'de bir lokomotif makinistinin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Genç Glauer, yüksek öğrenimini yarım bırakmış, gemilerde çalışırken, uğradığı Kahire limanında karaya çıkmıştı. Burada Hidiv Abbas Paşa'nın emrindeki Hüseyin Paşa'nın hizmetine girmiş, Bandırma ve Bursa'daki çiftliklerinde çalışmıştı.

Bursa'da, bir Bektaşi olan Hüseyin Paşa'dan gizli bilgilerle tanışma olanağı elde etti ve Mevlevi tekkelerine girdi. Gulauer, Bektaşi Hüseyin Paşa'nın yardımıyla Kahire'de Hermetik bilgileri öğrendi. Tekrar Bursa'ya dönünce, Hüseyin Paşa'nın önerisiyle, Bursa'da ipek ticareti yapan Yahudi Termudi ailesinin yanına girdi.

Termudi ailesi, Ortaçağ Simyası, Hermetizm, Kabalizm ve Okültizm ile çok yakından ilgileniyordu.

Termudi, çok sevdiği ve oğlu gibi benimsediği genç Glauer'e bazı özel sırları öğretti, Bektaşilik ve Mevlevilik tarikatlarının sırlarını da açıkladı. Sırlarla dolu bu bilgi birikimi Aryanizm ile 'Rune' yazıtları arasında bağ kurmasını sağladı.

Termudi, değerli kitaplarını, Okült çalışmalara ait el yazmalarını Glauer'e miras bıraktı ve 1901'de onun Fransız Memphis Ritine göre çalışan bir Mason locasına girmesine referans oldu.

1908'de, Meşrutiyet devrimi sonrasında İstanbul'a döndü. İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleriyle çok yakın dostluklar kurdu. Glauer'in İstanbul'daki en yakın dostları Bektaşi liderleri ile İttihat ve Terakki ileri gelenleriydi (!!!)
   
1911'de Osmanlı vatandaşlığına geçti, kısa bir süre sonra, Almanların soylu ailelerinden Sebottendorflar tarafından evlât edinildi. Böylece sıradan bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Glauer, Osmanlı'da ve Almanya'da soylu Baron Sebottendorf oldu!

II. Balkan Savaşı'nda gönüllü olarak Türk ordusunda yer aldı, yaralanınca Almanya'ya döndü. Elbe kıyısında Kleinschacwitz'de yaşamaya başladı. Berlin'li tüccar Friedrich Müller'in kızı Berta Anna Ifland ile evlendi.
   
Thule'ya bağlı olarak 1912 yılında kurulan'German Orden'ın kurucuları arasında yeraldı.
Adolf Hitler, Rudolf Hess, Göring, Göbbels, Karl Haushofer, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, Hannusen ve Himmler bu lobide yer aldılar.
   
Hitler Almanya'sında, Thule'nin seçkinleri olan Kara Şövalyeler ünlü "SS" birliklerini oluşturuyordu.

Sümerliler olarak bilinen (*)Aldebaranlılar soyundan geldiklerine inanan Thule üyeleri, İnterkozmik bir dine inanıyorlardı. Ve tek bir Avrupa 'milleti' oluşturmaya çalışıyorlardı.

Yaratılacak bu millet, başkalarına egemen olmaya değil; ebedi adalet ve düzeni yeryüzünde hakim kılmaya çalışacaktı. Bu amaç, daha sonraki yıllarda ölümlü insanlığın karşısına Avrupa Birliği (AB) olarak çıkartılacaktı.
        
Adolf Hitler, Almanya'da işbaşına gelince aralarında anlaşmazlık çıktı. Baron Sebottendorf, İstanbul'a kaçıp Teşvikiye'ye yerleşti.

1926'da, Türkiye'nin Meksika fahri konsolosluğu görevini üstlendi.

1933'de, 'Hitler Gelmeden Önce' adıyla bir kitap yazdı. 1934-1945 yılları arasında, SS gizli servisi SD/Sicherheitsdienst'in hizmetine girdi.

I. Dünya Savaşı sırasında Alman gizli servisi için, Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte İran'da görevli Herbert Rittlinger'in emrinde görev yapmıştı. Herbert Rittlinger, onun bir İngiliz ajanı olduğundan kuşkulanmıştı.

İngiliz gizli servis kayıtlarına göre, Baron 9. Mayıs. 1945'de Almanya'nın teslim olmasını içine sindiremeyerek intihar etmişti!

Nevar ki; 1957'de Balıkesir'den Antalya'ya gelen, Cumhuriyet oteli'nde konakladıktan sonra da Adana'ya geçen üç kişilik Alman heyetinin içinde, Baron Sebottendorf'un yer aldığı gerçeği uzun yıllar gizli kalacaktı."

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahtında göz kamaştırıcı bir tablo oluştururken; gerçek gücü elinde tutan eşi Edinburg Dükü Prens Phillip, Adolf Hitler'in bir generaliyle evli olan halası tarafından, Nazi kültürüyle yetiştirilmiştir! Dünya'da işler tıpkı bir şaka gibi değil mi?"

II. Dünya Savaşı'ndan sonra deşifre olan Thule, yeni bir yapılanmayla ve İlluminatı/Aydınlananlar adıyla, faaliyete geçtiğinden bugüne debi dünya, adım adım büyük tiranlığa doru sürükleniyor. Uygarlık tarihi sürecinde; Tibet, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, Yemen, Harran, İspanya, İstanbul, Berlin ve Washington gibi merkezler oluşturularak gizlilik içinde sürdürülen bu büyük tiranlık düşleri, insanlığı kan ve gözyaşına boğmaya devam ediyor. Bugün gelinen noktada insanların kitlesel olarak yok edilmesi, yeryüzü topraklarının insansızlaştırılması, yalnızca İlluminati seçkinlerinden oluşan yeni bir dünya düzeni kurulması plânı yürürlüğe konmuş durumda..

İlluminati'nin organizasyonları arasında en güçlü olanlardan birisi de 'Kemikler ve İskeletler' lobisi. Amerika'nın eski aileleri ile elitleri, Yale Üniversitesi'nin 'Kemikler ve İskeletler' örgütü üyeleri. Bu zevk ve eğlence çetesi; para ve güç elde etmek için, uyuşturucu işiyle uğraşıyorlar. 1823'de Samuel Russell, kendi şirketini kurdu. Hızlı gemilerle Orta Doğu ve Çin'den küçük partiler halinde afyon getirtti.1830'da Russell ABD'ne en fazla afyon sağlayan ve dağıtan Perkins firmasını satın aldı. Çin'in Kanton bölgesindeki adamı Waren Delano Jr. İdi.
    
Waren Delano Jr. Amerika'nın ikinci dünya savaşındaki başkanı Franklin Roosevelt'in dedesiydi. Russell'in ortakları arasında Coolidge, Sturgis, Forbes ve Low aileleri vardı. 1832 yılında Russell'in kuzeni William Huntington Kemikler ve İskeletler'in Amerikan versiyonu olan locayı kurdu. Bu loca Amerika'nın en zengin ve en etkili ailelerini çekmeyi becerdi. Merkez üyeleri en etkililerden oluşuyordu bunlar; Lord, Whitney, Taft, Jay, Bundy, Harriman, Pinchot, Rockefeller, Goodyear, Sloane, Simpson, Phelps, Kellogs, Perkins gibi ailelerdi. Bu aileler, Amerikan istihbarat teşkilatlarıyla yakın bağları olanlardı.

Eski başkanlardan 'Kemik Adam Locası' üyesi George Bush, CIA'in 1975-76 döneminde başındaydı. Onun haber alma ilişkileri çok eskiye Yale Üniversitesi dönemine dayanıyordu. Bağımsızlık savaşları döneminden kalma üniversite, öğrencilerini bir çeşit istihbaratçı olarak yetiştiren bir şebeke olan 'Culper Ring' nin üyesiydi. 1903'de Yale Divinity, Çin'de sayısız okul ve hastaneler kurdu. Mao Zedung oradaki üyelerinden biriydi. 1930'da 'Yale China/Çin Yale'si' adında teşkilât, haber alma ilişkilerini geliştirilmek üzere kurulmuştu.

------

*Aldebaran yıldızının arapça karşılığı ''7 Süreyya'yı takip eden'' anlamına gelir. Alfa Boğa Takımyıldızı'na verilen addır.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük