Seçim Sonuçları 2023
Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Bilim diyor ki...

info@haberdukkani.com 07 Şubat 2019 Perşembe

Bilim bize diyor ki: "İnsan DNA dizisinin %8'ini antik virüsler oluşturuyor."

İnsanların DNA dizileri %99.9 oranında benzerik göstermektedir, geri kalan %0.1 bizleri farklı kılan kısımdır.

Açıkça anlaşılıyor ki, yok aslında birbirimizden farkımız. Var olan fark %0.1..

O halde insanlar arasında neden uçurumlar var? Neden birimiz diğerinden farklı?

DNA dizisinin %8'ini oluşturan "antik virüs"ler midir bizleri bunca farklı kılan?

Yoksa yaşadığımız coğrafya, yetiştiğimiz aile ve çevre koşulları mıdır bizler arasındaki bunca büyük farka neden olan?

Gelenek, görenek, ekonomik koşullar, eğitim, dil ve inanç farklılıkları mıdır bizleri ilkel ya da uygar kılan...

İnsanın insana kulluğunu ya da insanın insana düşmanlığını, nefretini, kinini sürekli besleyen karanlık mıdır, farklılıkları yaratan...

Ya da birileri çıkarları doğrultusunda, güç elde edebilmek için, bize bilinçli olarak "farklı" olduğumuzu empoze ettiğinden, diğer insanlardan farklı olduğumuzu mu zannediyoruz?


Yaratıcı farklı yaratmadığına göre, nedir bizleri farklı kılan? Hepimiz insan isek eğer? Fark nerede?

Gerçeği DNA'larda değil de düşünen ile düşünmeyen arasındaki farkta aramak gerekmiyor mu?

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük