Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Bir tutam tuz, bir tutam biber!

info@haberdukkani.com 07 Ağustos 2019 Çarsamba

Kurnaz Yahudiler, kibirli Yunanlılar, cahil Ermeniler, maddeci Araplar'ın hepbirlikte mutlu ve güvende olabildikleri tek bir şehir var; o şehir İstanbul'dur. Ne yazıktır ki, yalnızca Türkler kendilerini güvende ve mutlu hissedemiyorlar İstanbul'da!

***

Çoğunlukla bizlere bildiklerimizi değil, yaptıklarımızı sorarlar. Çünkü, bildiklerimizin hiçbir işle yaramayacağı düşünülür!

***

Dünyevi otoriteye direnirseniz, otoriteyi ellerinde tutanlar, yozlaşmış ve ihanet içinde olsalar bile, ebedi lanete uğrarsınız.

***

Maskaralık kataloğunun prototip salaklıkları arasında yer alan ünlüleri televizyon ekranlarında izleyenler, sabah uyandıklarında onlarla özdeşleştiklerinin farkına varamazlar. Dikkatsiz kulakları sözcüklerin boş sesleriyle sarhoş olacakları miting meydanlarında alkış tutarlarken, beyinleri iyice boşalıp avare mankurtlara dönüşürler. Bu duruma "teşhis" koymaya hiçbir bilim insanı cesaret edemez çünkü, bu onların sonu olur.

Hazineden geçinmeli özerk üniversitelerin bilim insanları isimlerinden önce gelen ünvanlarıyla anılmaktan şişine kasıla kürsülerinde eriyip yok olmaktan ziyadesiyle memnundurlar. Onlardan geriye koyu bir karanlıktan başkaca bir şey kalmaz. İşte bu, bilgin cehaletinin aydınlatılması olanaksız karanlığıdır.

***

Herkes herşeyi bilmek ister ancak, karşılığında hiçbir bedel ödemeyi istemez. Nevar ki, bilgisizliğin çok yüksek olan ücretini ödemekten kurtulamazlar.

***

Bilim ve teknoloji başarılarını savaşlarda fazlasıyla kanıtladılar; hiç kuşkunuz olmasın, milyonlarca kurban pahasına yeniden kanıtlayacaklar.

Zaman değişti, eski korkular dahi gerçekten eskimiş durumdadır; yakın gelecek çok daha bilimsel, çok daha işlevsel ve şaşmaz ölüm tekniklerine gebedir.

Adalet, suç, ceza ve evrensel hukuk tümüyle demode hale geldiğindendir ki; yeryüzünde hukukun üstünlüğü kuralı, yerini ekonominin gücüne teslim etmek zorunda kalmıştır.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük