Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Cengiz Han Afrika'da doğmuş olaydı

info@haberdukkani.com 21 Eylül 2013 Cumartesi

Cengiz Han Afrika'da dünyaya gelmiş olsaydı eğer, hiç kuşkusuz insanlığın yer yüzü macerası çok farklı gelişmiş olacaktı.

Yer küredeki hiç kimse tek bir zenciyi köleleştiremeyecek, bugün tüm insanlığın utançtan yüzünü kızardığı, "beyaz adam"ın kurduğu bir kölelik düzeni hiç ama hiç yaşanmamış olacaktı.

Afrikalılardan oluşturacağı ordusuyla Cengiz, çok kısa sürede tüm Afrika kıtasının tek hükümdarı olacak, dayanıklı, donanımlı ve beyazlardan çok üstün fiziksel özelliklere sahip ordusuyla Cebeli Tarık Boğaz'ını geçip İspanya'ya ayak basacak ve Avrupa üzerinden Mezopotanyaya doğru ilerleyecek, siyahi ordusunun Mısır'dan yola çıkan bir başka koluyla Mezopotamya'da buluşacaktı. Tüm Avrupa kıtası Afrikalıların önünde diz çökecek, üstünlüklerini kabul edecek ve zencilerin yönetimi altına girmiş olacaklardı.

Hiç bir beyaz, hiç bir zenciyi aşağılamayı aklından bile geçiremeyecek, hatta gizliden gizliye hayranlık duyacak; tarihçiler, ozanlar, zencilerin üstün bir medeniyet olduğu gerçeğini tarihe özenle kaydedecelerdi.

Avrupalı sanatçılar, zencilerin heykellerini yontacak, beyaz ressamlar onların zaferle sonuçlanan tablolarını yapacak, müzisyenler zenci müziği motiflerinden de yararlanarak nota ve ritm dizileriyle olağanüstü besteler düzenleyeceklerdi.

Bütün dünya Afrikalılar'ın kurduğu, çok uluslu global bir imparatorluğun 8. yüzyıl'da dünyaya hakim oluş gerçeğini yaşayacaktı.

Ne İspanya'da Endülüs Raksı ne de Uzak Asya'da Çin Seddi olacaktı. Avrupa'yı Afrika'nın zengin botanik bahçeleri süsleyecek, giyim, kültür, moda, sanat, gelenek ve görenekleri ile Avrupa'ya "Afrika kültürü" hakim olacaktı.

Kendisine bir köpek kadar sadık oldukları için "Cengiz'in dört köpeği" diye anılan dört generaliyle Mezopotamya kavşağında buluşan Cengiz Han, bu defa Asya'nın istilasına girişecek ve kolayca tüm Asya kıtasını da birbaştan birbaşa işgal edip tek hakimi olacaktı.

Bir ucu Afrika, bir ucu Avrupa, bir diğer ucu ise Asya'da olan Cengiz Han İmparatorluğu'nun bu muazzam gücü ve ihtişamı karşısında tüm dünya insanlığı, "Dünyaya zenci olarak gelmekte vardı ama neylersin ki, kader böyleymiş" diye, üzülüp hayıflanırlarken; Afrikalılar da: "Bir zenci dünyaya bedeldir" diye, böbürlenip duracaklar, şişindikçe de şişineceklerdi.

İnsanlığı uzayda hüküm süreceği çok daha büyük bir macera süreci bekliyor. Cengiz Han Afrika'da dünyaya gelmek yerine Asya'da dünyaya geldi ama, yine de Afro Barack Obama, yerkürede 21. yüzyılda Amerika Devlet Başkanı olabildi. Ve bütün dikkati Mezopotamya ile Asya kıtası üzerinde! İnsanlığın kozmos macerasının henüz ilk bölümü olan yerküre serüvenleri tarihe böyle kaydedildi. Uzay macerasına atılan insanlığın, büyük macerası nasıl kaleme alınacak kim kestirebilir ki...

Irkçı duygulara ve ırkçı zihniyete sahip olanlara davetimdir: Lütfen bir an için Cengiz Han'ın dünyaya Afrika'da gelmiş olduğunu düşlesinler" ve sonra da rengi ya da etnik kökeni nedeniyle "insan"a olan tutum ve davranışları ile düşüncelerini bir kez daha akıl terazisinde tartsınlar. Dünya yaşamı çok daha güzel olacak.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük