Ali HASDEMİR
Ali HASDEMİR

CHP'nin yeni MYK üyelerinden doğal beklentiler

alihasdemir@haberdukkani.com 28 Haziran 2010 Pazartesi

Özellikle MKY Kurul üyesi, Anayasa Profesörü Süheyl Batum ve diğer kurul üyesi arkadaşları için taze beklentilerimiz oluştu..

Neler mi?

-  İktidara aday olmanız olasılığını düşünerek, yüksek sesle aklımdan geçirmeye çalışıyorum;

- Asıl siz, öyle bir çağdaş Anayasa değişikliği yapın ki, tek partinin hegemonyası riskini en aza indirgesin.. Hiç ama hiç kimsenin ayrıcalığı olmasın, bunun için ilk olarak yapmanız gereken icraat, "dokunulmazlıkları" kaldırmak  olmalıdır..

- Kimsenin dokunulmazlığı olmasın ama herkesin de yasalarla korunan bir yaşam güvencesi olmalıdır. Adalet herkes için eşit işlesin. Kişilik hakları, özel yaşamın gizliliği hakkı.. 60 milyon insanın telefonu dinlenerek yaşanan skandala bir son vermeli.. Yargılamalar şeffaf ve daima adil olmalı..

- Değil mi ki, bu iktidar, her kesimin değil de belirli bir kesimin iktidarı oldu.. Baştan belli bu böyledi de balkın söylemleri, takıyye ile bunu kamufle etti.. İnandırıcılığın kısa süre sonra yitirdi bu nedenle..

CHP, işte yeni bir sayfa açarak baştan itibaren ilk olarak bunun tam aksini yapmalı.. Halkla bütünleşmeli, hedefe kitlenerek her kesimin iktidarı olmalı..

- Uygarlık galip gelsin artık.. Tümüne son yargısız infazların.. Zaman zaman orman yasalarına başvurmaya teşebbüs edenlere hiç fırsat verilmesin..  Başı dumanlı dağlarımızı delen, topraklarımızı, sularımızı siyanürle zehirleyenlere de..

- Eğitim sistemindeki bu utanç tablosuna bir son verilmelidir. Anaokul düzeğinden Üniversiteye kadar kaliteli bir eğitime ağırlık verilmelidir. Ezberci ve özellikle çocukları birer yarış atına çeviren dershane ve kurs sitemine hizmet etmeyi red'deden, yeni bir yol, bir yöntemle eğitim konusu mutlaka  ıslah edilmelidir..

- Getireceğiniz yeni uygar Anayasa değişiklikleri, kadınların siyasete girmesini özendirici yasa ve kuralları ile mutlak teşvik etmelidir. Böylelikle, anaların, kadınların siyasete olan katkıları artmalıdır. Eli kalem tutan herkesin bunun için seferber olması gerektiğine inanıyorum..

-  Tam bağımsız, güçlü bir Türkiye, bağımsız bir millet, onurlu bireylerin oluşturduğu bir ulus olsun diye yapılmalı yeni uygar Anayasa'daki tüm değişiklikler..

-  Bugün baskıcı, yapay ve hayali gündem yaratan besleme bir medya var.. Dışarıda buna "Embedded media- ya da  embedded press deniliyor..  Bağımsız, iktidarlara gebelikten kurtulmuş, şahsi çıkarlar uğruna erke boyun eğmeyen,  gerçek bir 4'ncü kuvvet'e, gerçek tarafsızlığı ve özerkliği, gerçek işlerliği kazandırılmalı.. Nedir medyanın işlerliği? Kamuoyunu bilgilendirme, yaşanan olayları aydınlatma konusunda tarafsız, hür, tamamen bağımsız olması.. Olayları açığa vururken kanıtsız, mesnetsiz olmaması ilkeleri..

- Bu işkolundaki tekeller kırılmalı, devlet teşviği ile palazlanan, kökten gazetecilik işkolunu bilmeyen, benimseyemeyen, dahası gazetecilik nosyonuna sahip olamayan (gazeteleri entegre birer seri üretim tesisleri gibi görmeyen anlamında) ve sonradan medyaya soyunan patronların zihniyetinen arındırılmış özerk bir medyaya gereksinimimiz var..

-  Sözün özü, yeni yönetimden bu ülke üzerine giydirilmek istenen deli gömleğini sıyırıp atmasını diliyorum.. 
Ve işte en çok da bu yapılacaklar nedeniyle kurulu oluşturan bu yeni ekibe şans ve başarılar diliyorum.

Esenlikler..

Ali HASDEMİR

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük