Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Değişim sempatik değildir

info@haberdukkani.com 02 Nisan 2014 Çarsamba

Her yeni günle birlikte kaçınılmaz olan değişim gerçekleşirken alışkanlıklar rahatsızlık yaratır. Bu duyguya yol açan tembellik arzusudur. Çünkü değişim hareket ve aksiyon demektir.

Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Gerçekte değişen ve dönüşen şey ise; yeşeren yeni nesillerin bizlerin yaşamına getirdikleri emrivakilerdir.

Genç nesiller enerjik ve dinamik; yetişkinler yorgun, alışkanlıklarının tiryakisi ve tembeldirler. Değişimi sempatik bulmazlar.

Çürümeye yüz tutumuş yaşamlar ile yeşermekte olan yaşamlar aynı toprakta, iç içedirler ama sarmaş dolaş olamazlar; birbirlerini iter, kendi yaşam alanlarını korumaya çalışırlar.

Bir ağacın gövdesinden toprağın derinliklerine sızan kökler bütün enerjilerini daima gökyüzüne uzanan dalların uçlarındaki yeni filizlere sunarlar.

Gövde bütün haşmetine ve gücüne karşın içten içe çürümeye mahkumdur. Böylece doğa kendisini değiştirir ve dönüştürürken gövde nasıl mutlu olabilir ki.. Ona kalan sadece hüzündür.

Yetişkin gövdeler ile yeşeren filizler birbirleriyle bütünleşemezler. Biri çürürken diğeri olgunlaşıp güçlenir. Gövde var gücüyle toprağın derinliklerine kök salar. Ama ne var ki; o kökler kendisini değil, sadece yeni filizleri beslemek için çırpınmaktadırlar.

Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Kitleler mutsuz, rahatsız. Öyle ise, değişim ve dönüşüm kimin için? Kuşkusuz ki yeşermekte olan yeni nesiller için..

Yetişkinler, yeşermekte olan yeni nesiller için intihar ederlerken mutlu olmaları beklenemez. Onlar sadece mutlu olmayı düşleyip ümit edenlerdir.

Henüz unutmamışken, son bir sözüm daha var yazılmasında yarar olan: "Tanrı sizlere bir kuyruk verdiyese eğer, sallamanızı istediği içindir."

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük