Seçim Sonuçları 2023
Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Demokrasi ve parlamento

info@haberdukkani.com 22 Mayıs 2016 Pazar

Demokrasilerde parlamento üyeleri halkın içinden seçilmiş vekillerden oluşur. Fakat, vekiller aynı tornadan çıkmış değillerdir. Tam tersine birbirlerinden farklı düşüncelere sahiptirler.

Demokrasilerde parlamento tek tip vekillerden mi oluşur? Yeyüzü demokrasilerinde durum nasıldır?

Türk siyaseti farklı düşüncelere sahip vekillerden oluşan bir parlamentoya tahammül edemiyor. Bu bugün mü böyle? Kesinlikle hayır. Bu bir Türkiye gerçeğidir ve siyasi tarihimizin her dönemini kapsayan bir gerçektir.

Siyaset aynasından başkaca toplumun sosyolojik aynasına bakıldığında da gerçek değişmez. Bu topraklarda "Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur" özdeyişi her hafızada yer alır.

Parlamentoları "tek tip" vekillerden oluşmayan ülkelerde "ulusal çıkarlar" sözkonusu olduğunda birbirlerinden çok farklı düşünce ve fikirlere sahip olan parlamentlerin nasıl kararlar aldıklarına ve nasıl bir tutum sergilediklerini de "mercek" altına almak gerekmiyor mu?

Tek bir enstrümanı dinlemeye alışmış kulaklar bir çok enstrümanın bir araya gelmesiyle oluşan orkestranın icra ettiği müzikten rahatsız oluyorlar!

Fakat, bütün bunlar ne kadar "gerçek" ise de, işin garip olan yanı şudur ki; bu topraklar üzerinde yaşayan marjinallerin fotoğrafı da aynıdır. Marjinaller de orkestradan hoşlanmazlar, marjinal grupları parlamentoda temsil eden siyasetçiler "tek" seslidirler, "dediğim dedikçi"dirler. Kendi fikirleri, düşünceleri ve söylemleri dışında tüm fikirlere, düşüncelere ve görüşlere "karşı"dırlar, kapalıdırlar. Bu mantıksız direnişin "tutarlılık" olduğunu ileri sürerler, "uzlaşmaz"lığı siyaset sanatı/cambazlığı olarak sürdürürler.

Her dönemde halkın sorunları vardır. Nesiller boyunca bu durum hiç değişmez. Gözlerini sorunlu bir yaşama açan nesiller, geride sorunlu bir yaşam bırakarak  giderler. Vatandaş sorunlar yumağıyla boğuşmak zorundadır. Oysa ki; sorunlar yumağını çözmesi gerekenler yönetenlerdir.

Parlamento gece/gündüz çalışır, "kanunlar" düzenler ve bu kanunlar halkın sorunlarını ortadan kaldırmaz! Vatandaşın yaşam koşulları yerinde sayıyorsa, değişen tek şey düzenlenen yeni kanunlar oluyorsa ve bu gerçek hiç değişmiyorsa, sizce de bir tuhaflık yok mu?

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük