Ali HASDEMİR
Ali HASDEMİR

Direnç kırıcıları

alihasdemir@haberdukkani.com 22 Ocak 2015 Perşembe

Yenici'lerin yeni_yeni oyunları bitmek tükenmek bilmiyor..!
 
Çarpıcı, güncel bir fotoğraf ve acı acı düşündürdükleri..
 
Katledilen gazeteci-yazar Hrant Dink'in anma töreninde, ellerindeki pankartlar ve sloganlarıyla katılanların resmi geçidinin fotoğraf karesi  fazlasıyla çarpıcı ve düşündürücüdür..
 
Y- CeHaPe'li, BDP'li ve F tipl paralellerin (ittifak yaparak kol_kola giren görevlilerinin)  çıkar birlikteliği ve eşliğindeki 'Soykırım sürüyor..' ortak sloganı, tamamen emperyalizmin elini güçlendiren, dahası ekmeğine yağ süren bir görüş ve bakış açısıdır..!
 
Bu tutumları,  Hrant Dink'in barışcıl  ve gerçekçi görüşlerini kesinlikle yansıtmadğı gibi Türk milletinin zekâ ve hâfızasıyla resmen dalga geçmektir..
 
Dolayısıyla bu yapılanlarla, Dink'in üzerinden başka tezgah peşinde oldukları ve yazarın istismar edildiği gün gibi açık, aşikârdır..
 
Bu fiili ihanet durumudur..!
 
Tekrar belirtelim, yazarın diaspora konusundaki görüşleri çok net ve açıktır..
 
Ve görüntülü çekilmiş konuşmaları, halen arşivlerde mevcuttur..
 
Dolayısıyla pozitif tavrı, barışcıl görüşleri,  yapıcı fikirleri belgelidir Dink'in..!
 
Tanıdığımız, bildiğimiz o gazeteci-yazar, yurttaşımız, yoldaşımız Dink, şayet şu anda yaşıyor olsaydı, tüm bu olanlara ve o şahıslara kesinlikle tepki gösterirdi..!
 
1915'in 100'ncü yıldönümü için atağa kalkmış, taarruza hazırlanan mâlum diaspora, çok uzun süredir emperyalizmin piyonu gibi çalışmaktadır..!
 
Diaspora özel çıkarlarının peşindedir..  Tazminat talepleri bu meselenin sadece bir yönüdür.. Toprak talepleri de olacaktır..!
 
Yıllarca birlikte yan_yana oturduğumuz, uyum halinde yaşadığımız, vatandaşımız,  sevgili Ermeni komşularımız, diasporanın umurunda bile değildir..
 
Bu görüşler salt şahsıma ait değil, bizzat Türkiye Ermenilerinin dini lideri, sayın Patrik'e de aittir..
 
Vatanperver yurttaşımız, aydınlık yürekli Kandilli  Ermeni Kilisesi Başkanı Kevorkyan'ın da katıldığı sağlıklı görüşlerdir..
 
Bu yapılanlar, gündemdeki algı operasyonları dizisinin sadece bir halkasıdır..! 
 
Emperyalistin ve işbirlikçilerinin _yeni_ stratejileridir..
 
Zulüm acı ve baskılara direniş kutsaldır..
 
Çıkar amaç ve hedefleri açısından  figüran işbirlikçileri aracılığıyla vahşi emperyalizm,  bu son hamlesiyle milli dinamikleri yıpratarak ulusal direnç kolonlarımızı kırmaya çalışmaktadır..!
 
Kı_ra_ma_ya_cak_tır..!
 
Bu böyle biline..!

Esen kalınız..

 
* Dip not: Umut Oran'ı o fotoğraf karesi içinden tenzih ediyoruz.. Açıklamasındaki samimiyete inanıyoruz..

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük