Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Evrenin pusulası korku olamaz

info@haberdukkani.com 23 Kasım 2014 Pazar

Düşüncenin ifadesi özgürlüğü, önüne gelenin dilediğini söyleme küstahlığı mıdır? Düşüncesini ifade etmek isteyen bir bireyin yüreği "korku"dan çırpınır mı?

Hiç bir bilimsel temeli olmayan, insan aklı ve mantığına aykırı düşünceleri öne sürmek toplumu uygarlık trampleninden sıçratabilmeyi sağlar mı?

Sanat ve uygarlık tarihinden habersiz yaşamanın, hiç bir işe yaramayan "masallar" ile yelpazelenmenin yellenmek kadar bile rahatlatıcı olamayacağını idrakten yoksun durumda olan bireylerin aşk ve yaşam hakkında düşüncelerini özgürce dile getirmiş olmalarının insanlığa ne gibi sakıncaları dokunabilir ki?

Palavraya dayalı masallarla satranç oynayarak zamanı eğlenceli hale getirmeye çalışmak mümkün olsa bile gerçeğin pusula ibresi yerinden oynamaz. Haksızlık ve zulme karşı duran nice kelleler kopartılmış ise de o kellelerden çıkan fikirler yaşamaya devam etmişlerdir. Bu büyünün sırrına vakıf olabilmek de mümkün olmamıştır.

Enerji maddeye, madde enerjiye dönüşüp duruyor evrende.. Ne zamandan beri? Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var: "Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır" Dikkat, sadece insan değil; her canlı..İşte evrenin hiç değişmeyen sahici pusulası budur; yani ölüm korkusu!

Ölüm korkusunun üstesinden gelebilmenin yolu korkulacak hiç bir şey olmadığına inanmaktır. Bu gerçeğe inanabilmek için amelinizin hiç kirlenmemiş olması gerekiyor. Mümkün olup olmadığını bilen parmağını kaldırabilir!

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük