Seçim Sonuçları 2023
Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Güneş başka coğrafyalara göç ederken

info@haberdukkani.com 05 Eylül 2013 Perşembe

Akşam olupta güneş başka coğrafyalara göç ederken hüzünle başbaşa kalınca düşünceler çok daha billurlaşır.

Karanlık bastırdıkça kainat büyür, insanlar ufaldıkça ufalırlar.

Günlük sorunlar bir yana dünya meseleleri öte yana..

Böyle anlarda ihtiras ateşleri söner, sesler kaybolur, hükümranlık sessizliğe devrolur. Muktedirlerin yüreğinde korku taht kurar. Gelecek belirsizdir artık. Her yeni günle birlikte yeni bir dünya kurulacağı gerçeğini bilen muktedirler, bu yüzden geceleri rahat bir uykuya hasret yaşayıp göçüp gitmişlerdir bu dünyadan. Ne acı...

Şeytan, mantığın saf yüzüne yerleşti. Şeffaf, sinsi ve ruhsuz... İnsanoğlu mantık ile gelen her şeyi kabullenmeye başlayınca kötülük kanserli hücreler gibi yayıldı.

Bilim teknoloji ile takdis edilmeye başladı. Bilim her geçen gün kendisini ilahlaştırdı. Bilim bizleri açlıktan, hastalıklardan ve ilkellikten kurtaracağını ileri sürerken koskoca ve kalabalığı her geçen gün artan dünyamızda yapayalnız bıraktı.

Bilim... Teknolojik, biyolojik ve genetik mucizelerin yardımsever Tanrısı!...

Bilimin patronu protonlardan ibaret değil. Bilimin patronu kim, belli değil. Bilim yüce Tanrı'nın insanlara verdiği ilhamı, ruhani gücü, zekayı, özgür yaşama hakkını verebilir mi? Bilim yüce Tanrı'nın beşeriyete sunduğu kainatı ve sonsuz nimetleri insanlara verebilir mi?

Bilim mantığın saf yüzüne yerleşti. Şeffaf, sinsi ve ruhsuz.. İnsanoğlu mantıkla gelen herşeyi kabullenmeye başlayınca, kötülük kanserli hücreler gibi her yana yayıldı. Oysa ki, insan aklı, insan ruhundan daha üstün değil. İnsanlık ruhsal güçlerini kullanabilecek kadar geliştiğinde, erdem bilimin önüne geçtiğinde kötülük bir daha ayağa kalkamayacak. İnsan aklının eğitime ihtiyacı var. İnsan aklını eğitmek yerine, şartlandırmaya yönelmek dünyayı şeytana teslim etmektir.Zihinsel, akılcı buluşlar yüce Tanrı'nın mucizelerinden üstün olamaz. İnsan aklının buluşları etik değerlerden yoksun olarak yaşamın içinde yer almaya başladığı günden buyana dünya cehenneme dönmeye başladı. Modernleşen dünyanın modern şeytanları giderek insanlığı ruhsuzlaştırarak birer robota dönüştürmeye yöneliyor. Bilim... İnsan zekasının muhteşem macerası...

Bilim tarihine önem verilmemiş olmasının temel nedeni de "bilginin gizli" olması olarak açıklanabilir. yerkürenin tüm uygarlıklarında ortaya çıkan bilim tarihi, savaşlar temelinde yükselen siyasal tarihten çok daha önemli olmasına karşın Bilimsel Gelişmelerin Tarihi hemen hemen yok sayılacak derecede sınırlıdır.

Galileo; "İncil göklerdeki hareketleri değil; Tanrı'ya giden yolu gösterir" derken, insanoğlunun bugün eriştiği uzay/zaman dünyasında yaşayacağını biliyor olmalıydı.

Güneş hep başka coğrafyalara göç eder...

Geçmiş dönemlerde "kalemler teker teker ve sessizce kırılırken" susanlar, bugün fişleri çekilip tarihin çöplüğüne fırlatılıp atılırlarken feryad ediyorlar!

Biz, Türk basın sektörü adına üzüntü ve utanç duyuyoruz ama, bir zamanlar onlar bizlerin kalemleri kırılmak istendikçe; içten içe seviniyorlar, meydanlar kendileri için boşaltıldıkça, şen kahkahalar arasında şampanya kadehleri yudumluyor, popo yalıyorlardı.

Bizler ekmek parasına on yıllarca muhtaç bırakıldıkça, onlar mukdedirlerin popolarını ve sofralarındaki çanakları yaladıkça iştahları daha da artıyordu!

Bizler bugün tarih galerisinin müzesinde sergilenen kalemler arasında yer alıyoruz.

Dün muktedirlerin popolarını ve sofralarında çanaklarını yalayanlar bugün tarihin çöplüğüne terk ediliyorlar, onlar adına üzülüyoruz.

Bugün onların çok acı, çok hüzünlü ve ibret verici öykülerinini gelecek kuşaklara aktarmak da müzelik olan biz kurşun kalemlere kalıyor.

Güneş hep başka coğrafyalara göç eder...

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük