Seçim Sonuçları 2023
Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Kanuni Sultan Süleyman ve Babur Mirza Han

info@haberdukkani.com 22 Nisan 2012 Pazar

14. Şubat. 1483'de, Batı Türkistan "Fergana"nın Nemengah bölgesindeki  "Ahsı" kentinde dünyaya gelen Bâbur Mirza, baba tarafından Timur'un 5. Ve ana tarafından Cengiz Han'ın 13. Kuşaktan torunudur.

Babası Ömer-Şeyh Mirza, Timur'un torununun torunudur, 25 yıldan fazla Fefrgana hükümdarı olmuş, 28. Haziran. 1494'de ölmüştür.

Büyük oğlu Bâbur Mirza, 11 yaşında Fergana tahtına çıktı. "Babur" Doğu Çağatay Türkçesi'nde "çita" denilen küçük parsın adıdır. Araplar ise; "fahd" derler ki; (bugünkü Suudi Kralının ismidir.) böbürlenmek, "babur" sözcüğünden türemiştir. Türkçe'de yırtıcı hayvan ve kuş isimleri, yaygın şekilde erkek çocuklara verilir, savaşçı olmaları için bir temenni dir.

Bâbur Mirza'ya bu ad, büyük mutasavvıf, Nakşibendi tarikatının ulularından Hoca Ubeydullah Akrar verir; (1491'de Semerkand'da ölmüştür) hem Ömer-Şeyh'in hem oğul  Bâbur'un şeyhidir. Abur daha sonra Hoca Ubeydullah Akar'ın halifesi Mevlânâ Abdullah'a intisap etmiştir.

Babur 'ü Türkistan Han'ı olma hevesi  sarmıştı. Tam üç kez Semerkand tahtına oturdu v e iki yıla yakın süre hükmetti Türkistan'a ancak Cengizoğulları, Timurlu hakan ve şehzadelerinin ellerinde hangi ülkeler kalmışsa birer ikişer alınca Babur, Türkistan ve Horasan'dan umidini keserek Afganistan'a çekildi.

Asya tarihinin en muhteşem imparatorluklarından birisi olan "Hindistan Timurlu Devleti"nin temellerini Yavuz Sultan Selim'in "Çaldıran Zaferi" atmıştır. Şii Şah İsmail'in yenilgisi, Sünni -Hanefi Babur'ün umutlarının tükendiği, aşık olduğu Türkistan'ı gözyaşları ile terk ederek, hiç sevmediği Hindistan'a ayak basmasına yol açmıştır.

Babur, Asya tarihinin kaderini değiştirecek olan büyük Hind seferine çıktı, Hayber'den geçerek, Pencab'da İndus nehrini geçip Ganj vadisine geldi. 22. Nisan. 1524'de, "Panipat Meydan Savaşı"nda Sultan İbrahim Lûdî'nin 100 bin asker ve bin zırhlı filden oluşan ordusunu, sadece 13.500 kişilik çok seçkin Türkistan ordusu ile 7 saat içinde perişan etti. Bâbur'un topçu taburunun başında bulunan ve bir  Osmanlı topçu subayı olan "Üstad Mustafa Rumi"nin başarılı top atışlarının da desteği ile 26 Nisan'da Delhi'ye, 28 Nisan'da Agra'ya, 25 Aralık'ta Hanpur'a girdi ve Bâbur Padişah adına hutbe okuttu.

Bâbur, 25. Aralık. 1530'da Agra kentinde, "Çâr-Bâğ Sarayı"nda öldüğünde 48 yaşındaydı. Vasiyetine uyularak cenaze, çok sevdiği Kabil'e götürüldü ve bugünkü çok güzel açık türbesine defnedildi. Bu türbeyi 1646'da torununun torunu Şah-ı Cihan yaptırmıştır ki; Agra'da "Taç Mahall" denilen anıt kabri inşa ettirmekle ünlüdür.


Agra'nın fethinde Babur'ün eline geçen ve oğlu Hümayun'a hediye edilen Kûh-i Nur/Işık Dağı adı verilen 186 kırat ünlü elmas, aslen bir Hindu hükümdarından Sultan Muhammed Alaüddin Halaç tarafından ganimet alınmış, sırasıyla Delhi sultanlarına geçmişti.  Günümüzde bu elmas  106 kırat halinde,  yeniden yontulmuş olarak İngiltere hükümdarlığının tacını süslemektedir.


Babur  Han'ın kurduğu Hindistan Timurlu İmparatorluğu,  günümüz Pakistan'ı, Kuzey Hindistan'ı ve Afganistan'ın büyük bir bölümünü kapsıyordu, öldüğü tarihte 2.6660. bin kilometre karelik bir imparatorluk bırakmıştı. Babur'ün 5. Kuşak torunu Alemgir Evrengzip Şah'ın 1707'de ölümünde devletin sınırları 5 milyon kilometre kareyi bulmuştu.

Son Hindistan Timurlu İmparatoru 2. Bahadır Şah 4. Aralık.1858'de İngilizler tarafından tahttan indirilerek Birmanya'ya sürüldü, 7. Kasım. 1862'de öldü. Bugün Randun'dai sandukasının iki yanında Türkiye ve Pakistan bayrakları asılıdır.


Babur'ün Doğu Türkleri adına Hindistan'ı fethinden sadece 4 ay sonra Kanuni Sultan Süleyman da "Mohaç Meydan Savaşı"nı kazanıp Batı Türkleri adına Macaristan'ı fethetmişti. 16. Yüzyıla "Türk Asrı" denilmesi bu yüzdendir.

Televizyonunuzda izlediğiniz "Muhteşem Yüzyıl" aslında bir masaldan değil; Türk tarihinden esinlenilerek hazırlanan bir dizidir. İzlerken yalnızca Kanuni Süleyman'ı değil; lütfen Babur Han'ı da fazlasıyla hak ettiği saygı ve rahmetle anınız ki; gün gelip sizleri de aynı saygı ile ananlar olsun.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük