Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Kapitâl ve kreşendo!

info@haberdukkani.com 17 Aralık 2015 Perşembe

Ekonominin gerçek göstergesi olan sekiz temel kavram: Kayıtsızlık, öznellik, eşit olmamak, rekabet, kusurluluk, cehalet, güçlük olmaması ve şans..

Anlaşılacağı üzere sonuncusu, piyangoda ikramiye kazanmak ya da eldekini kaybetmek demektir.

Kazanmak ya da kaybetmek demek olan ticareti bu yüzden "kumar" olarak yorumlayanlar da az değildir.

Herşeyin serbest olduğu ticaretin tıpkı kumar gibi katı kuralları vardır ama değişmez sanılan bu kurallar, değişkendir.  Koşullara ve risklere göre başdödürücü farklılıklar gösterir. Oynak ve esnektir. Civa ile don lâstiği gibi!

Bir para biriminin bir başka para birimi karşısında sürekli değişen değerine bağlı olarak sürdürülen alış/veriş döngüsünün çarkı hiç durmaksızın dönerken, dişliler arasında toza döneşen insan emeğidir.  Toza dönüşen insan emeği gerçekte insan yaşamından başkaca da bir şey değildir.

sonuç bir "püf"ten ibarettir aslında.. Ve bu kör dövüşün sonucunu ilân eden sadece Azrail isimli melektir.

Azrail, sonucu ilân etmeden önce kişinin yapması gereken çok iş vardır aslında meselâ, helâlleşmek gibi, oldukça zorlu bir iştir. Ticaret yapmaktan çok daha zorlu, müthiş bir kreşendo!

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük