Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Kurumlar zombileşir mi?

info@haberdukkani.com 22 Aralık 2010 Çarsamba

Roman bu ya.. Dünya'nın merkezindeki saf genç kızın gönlü, ateşli ama hınzır bir delikanlı ile yakışıklı sayılabilecek dürüst bir delikanlı arasında kalınca; genç kız bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Genç kız; tutkuları, özlemleri, düşleri ve heyecanlarıyla mücadele edecektir. En başta kendisine karşı çıkan ailesi, kardeşleri, her şeye burunlarını sokan komşuları ve akrabalarıyla da uğraş vermek zorunda kalacaktır.

Roman bu ya.. Ana tema tutku üzerine kurulu olabileceği gibi, intikam ya da kıskançlık temeli üzerinde de gelişebilir olaylar.

Gelenekler, huzur ve dayanışma duygusunun güçlü olduğu bir toplumda yaşananları kanaviçe gibi işleyebilir romancı.

Modern yaşamın insanlara yüklediği iş ağırlığı ve kaostan başka bir şey olmadığını dillendirip düş kırıklıkları ve usançlar sarmalından kurtulabilme arzusuyla "sade" bir yaşamın en güzel hayat tarzı olduğunu iddia edebilir roman..

Bir eserin edebiyat otoritelerince roman olarak kabul görebilmesi için hayatın tıpkısı olması gerekir. Romanlarda hayatın tıpkısı aktarılırken kurumların gün gelip nasıl da zombileştiği de usta bir anlatımla işlenmelidir. Nevar ki; işte tam da bu noktada rejimin nasırına basmış olur romancı!

Romancı rejimin nasırına basarsa ne olur?

Romancı derhal fişlenir haberi olmadan.. Kitabı toplatılır, yasaklanır ve imha edilir. Hepsi bununla kalsa öpüp başa konula.. Devreye karalama ve çürütme kampanyaları girer; rezil-i rüsva edilir. Hayatı boyunca hakkında açılan çeşitli davalardan beraat edebilmek için mücadele eder durur.. Hiç bir yerde kalemiyle iş ve aş kapısı bulamaz, yarı aç, çoğu zaman da aç yaşamaya mahküm edilir. Ömrünün uzunca bir bölümünü hapishane hücrelerinde geçirir.. Daha da olmadı fail-i meçhul ile yolcu edilir.

Roman bu ya.. Türkiye ve benzer ülkelerde yukarıda anlatılanların hiç birisi gerçekleşmez.

Türkiye ve benzer ülkelerde ne yolsuzluk olur, ne rüşvet alınıp verilir, ne irtikap gerçekleşebilir, ne ahlaksızlıklardan dem vurulabilir, ne cinsel tabuların varlığından söz edilebilir.. Türkiye'de kurumlar hiç zombileşemez. Zombileşen kurumları dijital çağın insanları benimseyip sahiplenemez.

Uzun sözün özü: Türkiye'den hiç bir romancıya iş çıkmaz.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük