Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Lâboratuvarlar!

info@haberdukkani.com 18 Şubat 2016 Perşembe

Bilimsel araştırma ve deneylerin gerçekleştirildiği yerlerin tanımlanmasında kullanılan "lâboratuvar" sözcüğü, siyaset bilimi için de kullanılabilir.

Siyasi teorilerin pratiklerini inceleyen siyaset bilimciler, sistemler için siyasi davranış modelleri önerdiklerinde -ki genel olarak gizli servislerin siparişleri üzerine yapılan çalışmalardır- uygulamaya konulabilmesi için kolay bir yol bulundu. Derhal bir siyasi parti kurdurtuyorlar!

Demokrasinin nimetlerinden yararlanılarak, içerideki işbirlikçilere kurdurtulan ve yasal olan siyasi parti, ellerine verilen modeli uygulamaya soyunuyor.

Halkların bu gerçeği görebilmeleri elbette ki olanaksız olduğundan, kurdurtulan bu siyasi parti görünümündeki lâboratuvarlar faaliyete geçtiklerinde, o ülkede ne huzur kalıyor ne de asayiş. halk kutuplara bölünüyor, kardeş kardeşe düşman oluyor..

Güzel konuştuğu gibi güzel de saz çalıyor diye, belki de sempati duyduğunuz, inanıp güvendiğiniz, desteklediğiniz ve demokratik bir siyasi parti zannettiğiniz yer, gerçekte siyasi bir lâboratuvardır.

Aklınızda bulunsun...

Dünyayı yöneten efendilerin kurdurttuğu siyasi bir lâboratuvarı siz siyasi parti zannediyor olabilirsiniz. Aman dikkat! Bir partiyi desteklediğinizi zannederken karanlık bir lâboratuvarın kobayı olmayın.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük