Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Meleklere secde edilmez

info@haberdukkani.com 13 Ocak 2021 Çarsamba

Şeytan mantığın en saf yüzüne yerleşti.
Şeffaf, sinsi ve ruhsuz..

Gecelere zina ve vicdansızlığın iğrenç kokusu yayılıyor, çocuklar masumiyetilerini çoktan yitirdiler. Gençler hiçbir konuda acemi çaylaklar değiller.

Kimse kimseyle anlaşamıyor.

Denizlerde dalgalarla boğuşan gemilerin sahipleri donatanlar ama mutlak hakimleri kaptanlar. Yetkilerle donatılmış olanlar siyasetçilerse de bütün yetkilerin mutlak efendileri halk yığınları...İnsan korkuyu bilmez, korkuyu öğrenir. Bebekler hiçbir şeyden korkmazlar, onlara korkuyu yetişkinler öğretirler. Korkudan çok daha güçlü tek bir duygu vardır: Umut.

Hiçbir fani Tanrı kadar yalnız olmayı başaramaz, zira her ölümlünün Tanrı'sı vardır; kendisini yapayalnız hisseden Tanrı'ya sığınır ve böylece yalnızlığı son bulur.

Doğu, daha iyi yaşayabilmenin Batı daha iyi yönetebilmenin sırlarını arıyor, her iki tarafta henüz istediklerine kavuşabilmiş değiller.

Tanrı insana pekçok duygu vermiştir; kaygı hariç. Kaygı bulaşıcıdır. Kaygılı insan sürekli felaket senaryoları üretir. İnsanları türlü kaygılara sürükleyenler siyasetçilerdir.

Hızlı toplumsal değişimin getirdiği zorlamalar sonucu toplumun bireyleri kollektif bunalım yaşarlar.

İstanbul,
tıpkı bir masal gibi
bir varmış, bir yokmuş!

Sülüğün iki kızı vardır; her ikisinin de adı "Ver" dir.Sağ köpek ölü aslandan iyidir, diye düşünenler olmamış  olsaydı eğer; Türkiye birçok aydınını faili meçhul cinayetlere kurban vermemiş olurdu.

İnsan bilen değil, öğrenebilendir. Akademisyen bilen değil, araştırandır.

Meleklere secde edilmez...

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük