Ali HASDEMİR
Ali HASDEMİR

Muhalif duruş revizyona muhtaç

alihasdemir@haberdukkani.com 11 Nisan 2014 Cuma

Bi hayli muhtaç..  Zira gerçekler çok dramatik..!

Sanırım ve de korkarım ki, herşeyi  sadece paraya, hileye, hurdaya bağlamak kurtaramayacak olayı, çözemeyecek bu denklemi..

Talihsizlik sistemin özünde asıl, hatta kökenindeki basiretsizlik ve elbette ki bütününde..!

Uzun yıllardır bir türlü gerçek gücüne erişip erk olamayan köklü ve kronik bir muhalefet sorunu mevcut ülkede..!

Hırpalanan, örselenen, yalnız ve mahsûn ülkemde, birincil derecedeki sorun denetimsizliktir son kertede..

Ve de önlemsizlik, savunmasızlık..

Seçtikleri hedef konunun dozunu, kullandıkları enstrümanların volümünü bile ayarlayamayacak denli beceri sorunu yanısıra peşisıra büyüyen sorunlar yumağı..

Politik yetenek yoksunluğu, ciddi bir vizyon sorunu var..!

Egemenin hinlik derecesindeki kasıtlı, polemik tuzağına düşmeler, o _günlük_ polemiğin peşinden sürüklenmeler..

Gerçek gündemin kontrolünü elinde tutamayarak, üstelik polemik girdabına yuvarlanarak yapay gündemlere kapılıp gitmeler..!

Temcit pilâvı gibi aynı şeyleri tekrarlıyor, hep aynı plâğı çalıyor muhalif yönetim kademelerindeki şahıslar..!

Üstelik de bu tekrarların kamuyu bıktırdığının, sonunda baydığının ayırdında da değil ne yazık ki.. 

'Vur' desen, kazara, öldürüyor..!

Bunca yıla, bunca olumsuz deneyime karşın köfteye uyanamamış, farkın farkındalığını dahi tam kavrayabilmiş değil henüz..!

Parti, kendi içinde iyi organize olmayı, tam örgütlenmeyi bir türlü becerememiş..

Geleneksel hatalar, bitmez_tükenmez önyargılar ve ihmaller silsilesi ısrarla sürdürülüyor..

Referansların birçoğu yanlış, alınan toplumsal desteği iğreti ve bir o kadar sağlıksız..!

Piar faaliyetleri kifayetsiz, halkla ve STK'larla iletişim zayıf, enformasyon deseniz hayli yetersiz..!

Gençlik Kolları'nı da iyi yönlendiremeyip faaliyete geçirmek üzere verimli duruma getirememiş..

Çalışmalarını disiplinli hale getirmeyi, hedefe kitlenmeyi şiar edinememiş, özellikle parti_içi eğitimi  gözardı etmiş, âdeta kemikleşmiş bir yapıdır sözkonusu olan..!

Bu yapı revize olmadan, A'dan Z'ye elden geçirilmeden pozitif değişimleri beklemek sadece ve sadece ütopya..

Sözün özü; bu ve buna bağlı nedenlerle sürekli düş kırıklığı yaratmaktan öteye gidemiyor muhalefet cephesi..!

Son söz;

Peki ya özeleştiri?
......................

Özeleştiri olsaydı, bu yazının kaleme alınması abesle iştigal olurdu zaten..

Esenlikler ..
Ali Bilge HASDEMİR

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük