Ali HASDEMİR
Ali HASDEMİR

NO WAY..!!

alihasdemir@haberdukkani.com 17 Aralık 2011 Cumartesi

Dünya, 2000'li yılların başından itibaren büyük bir açmazın içerisine girdi..

2001'de meydana gelen ve bir dönüm noktası sayılan İkiz kuleler saldırı senaryosu tesadüf değildir..

Onların deyimiyle durumları aslında şudur;

No way..

Yani "çıkış yolu yok, çözüm kanalları tıkalı" anlamında..

Son 50-60 yılın en kaotik, en ağır sürecini yaşıyor dünya..

İşin ilginç yanı 1. ve 2. Dünya savaşları öncesinden çok çok farklı bu son kaos..

Zira ortada sadece tarihteki gibi salt iktisâdi bunalım yok..

O gelişmiş dediğimiz, refah toplumu konumuna ulaşmışlığı kabul gören ülkelerde,  başta lüks olmak üzere her tür tüketimin tavan yapmasına karşın üretim süreçlerinin tıkanması ve enerjilerinin sona erişi, genç nüfusunu neredeyse yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalışı.. Bu bunalımın, sosyoekonomik ayağı ve bu ülkelerin defolarından sadece bir bölümü..

Misâl; bir çok Euro bölgesi ülkesinde, evlilik kurumu yeniden özendirilmeye ve doğumlar desteklenmeye çalışılıyor..

Uyuşturucu gibi alıştığı, asla vazgeçemeyeceği yaşam biçeminden, lüks standartlarından vazgeçebilirler mi hiç?

Ve dolu dizgin, çoğu kez hoyratlığa varan metodlar kullanarak, yarı gizli yarı açık, ama asla yükses sesle dile getirmeksizin çıkış yolu arıyorlar bunalımlarına..

Önce G 8 olan G 12'ler..

Krize girildi bir kere.. Elemanlar iyice şaşkın..

G bilmem kaç da olsalar ne yazar?

"Yeni Dünya Düzeni" adını taktıkları büyük keşiflerini de bunun için ortaya attılar..

Ortadoğu'daki ülkelerin sınırlarını değiştirmeye büyük biraderleri Sam Amca'yla birlikte koyuldular..

Kendi birliklerini kurdular, güç birliği ettiler, bu nedenle kendi sınırları garantide yaa..

Aralarından yeni bir çavuş Adolf Hitler daha çıkmayacağından da o kadar çok eminler ki..

Ayrıca, "Medeniyetler İttifakı" adını verdikleri ütopik zırvayı da bu nedenle uydurmuşlardı zaten..

Varsıllığın tavana vurduğu Kuzey Yarımküre ile yoksulluğun dip yaptığı Güney Yarımküre arasında "Medeniyetler arası İttifak..."

Pöhh...Traji komik bir buluş..!!

Size de aynısı olmadı mı? Tâ başından bu yana, iki yarım küre arasında bir ortak nokta, asgari müşterekte bileşke yakalamak değil,  "mış gibi yapmak" anlamına gelmiyor muydu?

"Eşyanın tabiyatına aykırı" deyimini kullanırdı eskiler, tam da o durum..

Sömürüye yeni kılıf..

Ard niyetli ve samimiyetten fersah fersah uzak..

Ve de ne kadar kurnazcaydı..

Ancak..

Yeryüzünde, hiçbir eylem sonsuza dek saklanarak ebedi sır olarak kalmıyor..

Uzun süre kitlelerden özenle gizlense dahi eninde sonunda ortaya dökülüyor kirli çarşaflar..

Endişem, gelişmelerin daha da riskli boyutlara sıçraması ve 3. Dünya ülkelerinde oynanan oyunların tamamen kontrolden çıkması halidir..

Demokrasiyi kendi içerisinde uygulama konusunda başarılı olan batılı ülkeler, 3. Dünya ülkeleri olarak kabul ettikleri Ortadoğu ve Uzakdoğu'daki ülkelere çok görüyor..

Dahası, dünya barışını korumuyor, bilâkis tehdit ediyorlar..

Batı'nın oynadığı bu AliCengiz oyunları da insanlık tarihinin kara sayfalarına er-geç kazınacaktır..

Sözün özü;
Bizzat kendi ayağına kurşun sıkan ve gelişmişlere sürekli koz veren bir ülkenin bireyleri olmamız, düşüncelerimize, analiz yapabilme özgürlüğümüze ve bağımsız fikirlerimize zincir vuramayacak..

Her fırsatta o çifte standartlı batının yüzüne vurulması gerekenleri söyleyecek, yazacak olan birileri çıkacaktır..

Çıkmalı...

Esenlikler..

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük