Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

''Önce inan sonra düşün'' diyorlar!

info@haberdukkani.com 26 Mayıs 2015 Salı

İnsanlığın bütün kültürleri XVI. yüzyılın eşiğine adım atana kadar bireyi "iman" motifi üzerine programlandı: Önce inan, sonra düşün!

İslâm, "akıl"a öncelik tanıyor ve onun imana öncülük etmesini benimsiyor; akıl köprüsünden imana geçiyordu. Ulemalar  ise, "önce iman sonra akıl" diye, diretiyorlardı! Oysa ki; İslâmiyet iman çağını kapatıp akıl çağını açmıştı.

XVI. yüzyıla kadar Hıristiyan dünyası da "önce iman sonra, akıl" diyordu. Din, Allah ile Hz. İsa arasında kopmaz bir bağ olmaktan çıkmış, araya "kilise" denilen örgüt vazgeçilmez bir otorite gücü olarak yerleşmişti. Akıldan yararlanmaya kalkışan bilim insanları kilise otoriteleri tarafından yargılanıyor, İncil'in dışında bir gerçek aradıkları için şiddetle cezalandırılıyorlardı.

Bu yüzyıl Osmanlı'nın Viyana kapılarına dayandı yıllardır ve karşısında Avrupa devletleri değil; Papalık vardı!

Martin Luther, Hıristiyanlığın "akıl"a kapalı olduğunu açığa vurup Hıristiyanlığın reddettiği "akıl"ı dinin içine sokunca, Katolik dünyasında kıyametler koptu, Protestanlık doğdu. Hıristiyanlık hiç umulmadık biçimde parçalandı ve tüm tabular yıkılıverdi.

İnsanlığın "akıl" çağı bin yıllık bir uykudan sonra, XVI. yüzyılın pagan dünyasında değil de İslâm dünyasında hayat bulmuş olsaydı eğer, aklın çocuğu "bencillik" değil; "metot" olacaktı.

450 yıl süren bu maceralı öykü insanlığı uydular ve bilgisayarlar mevsimine taşıdı ama dünyayı da yaşanmaz hale getirdi!

İnsanlık XVI. yüzyıldan buyana önce düşünür sonra, iman eder oldu. 21. yüzyıl Türkiye'sinde ise, vatandaşlardan önce inanmalarını sonra, düşünmelerini bekleyen siyasetçilerin varolduklarını görmek tüm dünya insanlığını şaşkına çeviriyor.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük