Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Ortadoğu Dünya'yı bloke ederken

info@haberdukkani.com 13 Ocak 2020 Pazartesi

Ortadoğu sorunlarıyla Dünya'yı bloke etmeyi sürdürüyor.

Bu global blokajın sorumlusu ise, (!) uygar Batı Dünya'sı...

Fotoğraf net bir şekilde gözler önüne seriyor ki; uygar, gelişmiş ve süper güçlerin insanlığa 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki hediyesi budur.

Dünya için ortadoğu, Türkiye için yakıdoğu'daki global blokaj durumu tohumlarını kendilerinin attıkları taşeronları olan terör örgütleri serpilip dalbudak salmış, en sonunda da ekenlerin biçecekleri olgunluğa erişmiş bulunmaktadır.

Kuşkusuz canı en çok yanan yakındoğu haritası içinde yer alan ülkeler ile onların talihsiz halkları olmaya devam ederken, bölge üzerinde şeytani planları kuran emperyalist Batı dünyası, Ortadoğu sorunlarının kaçınılmaz blokajıyla karşı karşıya kalmış durumdadır ki; bu sonuç kaçınılmaz olan bir kreşendodur.

Şimdi ne olacak?

Ortadoğu ülkeleri çıkarları doğrultusunda tüm seçenekleri kendileri açısından en iyi şekilde değerlendirme çabası içinde olacaklardır. Bu bölgeye yerleşmiş olan sözde müttefik ve ticaret ortakları olarak görülen aktörlerin değişeceği anlamını içermektedir.

Ortadoğu'da "haritaların" değişeceğini ilan edenler bölgeyi yıllarca kangölü haline dönüştürdülerse de sonuçta yenik düştüler; bütün kurguları sonuçsuz kaldı, makyajlar aktı, maskeler düştü ve halklar derin uykularından uyandılar.

Özetle cin şişeden çıktı.

Ortadoğu'da haritaları değiştirmenin mümkün olmadığını gören Batı emperyalizmi, liderleri devirerek de arzuladıkları sonuca ulaşamamanın hüsranıyla başbaşa kaldı.

Ortadoğu ülkelerinin müttefikleri ve ticaret ortakları değişiyor. Bu durmdan en çok rahatsız olan ülkeler başta ABD olmak üzere İngiltere, AB ülkeleri ve İsrail'dir...

Ancak Cin şişeden çıkmış olduğundan artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştır.

Ortadoğu ülkeleri yeni müttefikleri ve ticaret ortaklarıyla önümüzdeki süreçte -koleksiyonerlere şimdiden duyurmuş olalım- USA dolarını da sıradan paralar arasına süpüreceklerdir.

Batı emperyalizmi bunu "Büyük Felaket" diye tanımlayacak, geçmişte uyguladıkları hatalı politikalar için ve oturup ağlayacaktır.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük