Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Roma, barbarlar ve para

info@haberdukkani.com 07 Aralık 2011 Çarsamba

ROMA

İmparatorluğu ayakta tutan Hıristiyanlığın sımsıkı bağlarına rağmen çöken ve tarih sahnesinden silinen Roma, kuşkusuz ki barbar saldırılara yenik düşerek yıkılmadı.

Roma İmparatorluğunun çöküşü ile ortaya bir sürü kötülükler çıktı. Roma yağmalandı, sanat yok edildi, yollar bozuldu, Akdeniz ticareti yıkıldı, Avrupa kıtası türlü sıkıntıların içinde boğuldu... Roma'nın çöküşünün ardından "karanlık çağlar" gelmiştir. İnsanlık, tam 500 yıl karanlıkta kalmıştır.

Bunların yanısıra; Roma İmparatorluğunun çöküşü, Avrupa'da köleliğin son bulmasına neden olmuş ve insanlık büyük bir ayıptan kurtulmuştur. İnsanların bu karanlık döneminde "kör inançlar" yok olmuştur...

Bilinenin tam tersine Roma'yı barbarlar değil, köleler yağmalamıştır.

Roma'nın çöküşü Rönesans döneminde bir inşaat furyası sırasında gerçekleşmiştir. Aziz Petrus Bazilikası tam 1200 yıl ayakta kalmıştır. Rönesans bu kiliseyi yerle bir etmiştir. İnsanlık, dönem dönem kurtarmak için yok etmek zorunda kalmıştır. Bundan başkaca kentin barbar saldırılarına, köle isyanlarına, savaşlara ve diğer felaketlere direnmeyi başarmış mahallelerini yıkan yine Romalıların kendisi olmuştur. Roma'nın eski heykellerinin başına gelenler çok korkunçtur. Onca sanat eseri kireç yapımında kullanılmıştır. Rönesans eski çağların muhteşem ve eşsiz heykellerini kireç yapımında kullanmıştır. Elde edilen kireçle alçı üretilmiştir. Alçı için ocaklardan mermer çıkartılmasından heykellerin kirece dönüştürülmesi çok daha kolay ve ucuz bir yöntem olmasa idi, eski çağların sanat şaheserleri hala dimdik ayakta kalmış olacaktı.

Roma İmparatorluğu dönemi pek çok Hollywood filmine konu olmuştur. Bu filmlerde Romalı askerler savaşa saflar halinde yürüyerek giderlerken canlandırılmıştır. Tarihçilere göre ise; 18. Yüzyıla değin hiç kimse savaşa yürüyerek gitmemiştir. Gerçekte de Romalılar savaşa yürüyerek değil, atların sırtında gitmişlerdir.

Hukuka önem veren Romalılar gemilerinde kürekçi olarak köleleri kullanmayı yasaklamışlardır. Güç durumda kalan bir amiral kürek çektirebilmek için köle satın almak zorunda kalsa bile, onlara önce özgürlüklerini vermek zorundaydı. Ancak ondan sonra gemiye bindirip kürek çektirebilirdi.

Roma arenalarında gladyatörler çarpışırdı. Ve bir günlük gösteri için binlerce gladyatör birbirlerini parçalardı. Sanıldığı gibi iki ya da üç gladyatör çarpışmazdı.

BARBARLAR

Barbarlar, kentler yerine kırsal alanlarda göçebe yaşamı yeğlediler.. Gotlar, Vizigotlar, Franklar, Vandallar barbarlar olarak tarihe geçmişlerdir. Bir de Hunlar vardır ki; tarih bunlardan "kötüler" olarak söz etmeyi uygun görmüştür. Barbarlar Roma imparatorluğunun yıkılmasını istemiyorlardı. Onların Galya ve İspanya gibi yerleri istila etmelerinin tek bir nedeni vardı: Hunlulardan kaçıp canlarını kurtarabilmek. Örneğin Vizigotların Tuna'yı geçişleri incelendiğinde Kuzey'den üzerlerine bastıran Hunlar'dan korunma isteği kendiliğinden ortaya çıkıverir. Roma ordusu zaman içinde barbarlardan oluşmuştur ve ordunun başına bir de barbar getirilmiştir. Romalılar ile Vizigotlar arasındaki sürtüşmenin nedeni ise; Romalıların onlara pahalı fiyatlarla gıda maddesi satıyor oluşlarıdır. Romalılar barbarları saygı ile karşılarlardı. Romalılar döneminde barbar sözcüğünün olumsuz bir yanı yoktu. Çünkü, Romalı olan herkes üniversite bitirmiş bile olsa barbardı..

Barbarlık konusunda tüm dünya insanlığını yanıltan Rönesans hümanistleri olmuştur. Rönesansın hümanistleri gotik mimariyi çirkin buluyorlardı ve Gotların barbar oldukları gerekçesiyle buna verebilecekleri en kötü ad "Gotik" olmuştur...

PARA

 

Katolik kilisesi tefeciliği yasaklamıştır. Tefecilik yapanla namuslu insanların konuşmayacağını, cehennemde çürüyeceklerini açıklamıştır. Böylece Yahudiler dünyanın mali kurumlarını ele geçirme şansını yakalamışlardır. Para piyasasında oluşan bu tekel aralıksız olarak tam 200 yıl sürmüştür.

Peki ya sonra!

Bu durum halen de devam etmektedir...

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük