Seçim Sonuçları 2023
Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Sanatçı ve halk

info@haberdukkani.com 11 Mart 2012 Pazar

Halk görür ama susar ve izler.

Sanatçı (!)

Sanatçı, ise; insanlığın evrensel kulağı, gözü ve sesidir.

Tanığı olduğu çağın tüm olaylarını, haksızlıklarını, zulmünü, savaşlarını, ve cinayetlerini cesurca anlatandır.

Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmadan anlatmak, yalnızca onun işidir.

Gördüklerinin envanterini çıkarıp gelecek kuşaklara aktaran, insanlığın özgür ve evrensel vicdanıdır sanatçı.

İşte bu nedenledir ki; sanatçı ölümsüzdür.

Sanatçı korkmaz

Susmaz

Susturulamaz

Eriyip yok olmaz

Suda erimez

Rüzgârda sönmez

Ateşte yanmaz, çelikleşir

Öldürülemez

Bir veya birkaç dönem yok varsayılsa da yok edilemez

Halk görür ama susar ve izler.

Sanatçı tanığı olduğu hayatı uygarlık tarihi boyunca nesillerden nesillere, medeniyetlerden medeniyetlere aktarandır.

Güçler üstü olan sanatçıdır. Bütün güçler tarihin içinde zamanın karanlık boşluğunda yok olurlarken sanatçı, sonsuzluğun içinde giderek büyüyen, devleşen, ışıldayarak aydınlatmaya devam eden tek unsur olarak kalmayı başarabilendir.

Sanatçı ne maddeleşendir ne de buhar olup uçan.

En güçlü rüzgârlara ve fırtınalara karşı, kendi rüzgârıyla karşı koyabilendir.

Sanatçı çağına tanıklık etmekle yetinmeyip çağının ötesini etkileyebilendir.

Sanatçı sanıldığı gibi yalnızca duygu yüklü bir romantik olmayıp çağının ve gelecek çağların da ta kendisidir.

Tiyatro sahnesinde havada uçuşan birkaç replik, sinema perdesine yansıyan renkli ve komik bir soytarı, vitrinlerde teşhir edilebilecek gizli ve sinsi güç odaklarına ısmarlama "imalat" üreten değildir.

Terk edilmiş, kapıları halka kilitlenmiş arşivlerin tozlu kitap sayfalarında anlaşılması güç ve çapraşık sözcükler değildir sanatçı.

Şeytan uçurtması göreceli zaman kavramını hiçe sayan, zamanı aşan ve aşındırandır.

İnsanoğlu, her çağda ve her dönemde sanatçısını daima sevmiş, benimsemiş, inanmış ve güvenmiştir. Eserlerine sahip çıkmıştır. Korumuş, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşamın içinde çağlar boyunca yer almasını sağlamıştır.

Halk görür ama susar ve izler.

Halkın ortak aklı ve vicdanıdır sanatçı; bu nedenledir ki, sanatçı korkmadan anlatır.

Sanatçı kandırılıp aldatılan halkların evrensel adaletidir.

Halk en önemli, en büyük eylemlerinde sanatçısından ilham alarak beslenir, gelişir, bütün zincirleri kırar ve özgürleşir.

Sanatçı anlatır, aktarır ve aydılatır.
Halk, değerlendirir.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük