Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Şekerleme

info@haberdukkani.com 24 Nisan 2011 Pazar

Tarihler 1721'i gösteriyordu ki; Avusturyalı diplomatlar Avrupa'nın "hasta adamı"ndan söz etmeye başlamışlardı, ama  o hasta adam 200 yüzyıl daha meydan okudu düşmanlarına.. O günlerde Avusturyalı diplomatların göremediği, Osmanlı'nın "uzun hastalık" değil "uzun yaşama" süreciydi. Hastalık teşhisi koyanlar yanılmışlar, Osmanlı'nın "dayanma gücü"nü hiç hesaba katmamışlardı.

***

14. yüzyılda Dünya'nın en zengin adamı Mali Kralı Mansa Musa, 1324'de Mekke'ye Hacca gitmiş, bu yolculuğu da tam bir yıl zaman almıştı. Kral Mansa Musa, yola çıkarken her biri 100 kilodan fazla altın taşıyan 100 deve vardı kervanında. Tarihin kayıtlarına göre, Mali Kralı Mısır'da üç ay kalmış, bu sürede cömertçe dağıttığı altınlarla ülkede enflasyona neden olmuştu. Nevar ki; ülkesine dönebilmek için borç para almak zorunda kalmış, borcu için her 300 dinara karşı 700 dinar ödemişti.

***

İspanyol Cortez, Azteklerin zenginliğini yağmalamak için 315 adamıyla Meksika'ya adım attığında, kızılderili tuzaklarını engellemek amacıyla yaklaşık 3000 yerliyi bir çırpıda öldürüvermişti.

***

Tarihçiler, Dünya'nın en başarılı imparatorluğunun Çin İmparatorluğu olduğu görüşünde hemfikirler. Çin, bürokrasi ile 12. yüzyılda tanıştı, monarşi ise 20. yüzyılda sona erdi.

***

Günümüzden bin yıl önce, Birleşmiş Milletler ve NATO teşkilatları henüz kurulmamışken; dinsiz Kontlar ve zalim başpiskoposlar Latin Batı'yı yerkürenin en vahşi toprakları haline getirmeyi başarmışlardı.

***

Bizans'ın çökmeye başladığı 4. ve 5. yüzyıllar, 'Doğu Hristiyanlığı'da daha önce görülmemiş büyümeye ulaşıldığı dönemde, 3. Roma'nın doğumu gerçekleşmişti...

***

700.000 metrekarelik Osmanlı Sarayı'nın hareminde 2000 cariye, ahırlarında 4000 at bulunuyordu. Saray mutfağında günde 5000 kişi için yemek pişiriliyor, günde 200 koyun ve 100 kuzu kesiliyordu. Saray ahçısının 50, tatlı ustasının 30, çeşnicibaşının da 100 yardımcısı bulunuyordu. Ocaklara ateş için odun taşıyan 100 araba mevcuttu.

17. yüzyıl Osmanlı Hanedanlığının yönetiminde etkili olan Valide Sultanlar, ömürleri harem duvarları arasında tükenen Dünya'dan haberleri olmayan Osmanlı kadınlarıydı.

***

Tarihin ayak izlerini takip etmeyi bir yana bırakalım ve günümüz aynasına bir bakalım. Gelişen teknoloji "kent"lerin önemini yitirmesine neden oluyor. Günümüz dünyasında kentler cazibe merkezi olmaktan çıkıp her birisi yerkürenin cehennem kapılarına dönüşüyor.

Kehanetler, Tanrı işi değildir; insan zihininden çıkar. İşte size modern ortaçağ olan günümüzden geleceğe uzanan bir kehanet:  Çağımız insanı kaliteli yaşamı ve kaliteli insanı kentlerde değil; köylerde bulacak.

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük