İsmail AŞÇIOĞLU
İsmail AŞÇIOĞLU

Türkiye'de çatışma çıkmaz

06 Ocak 2016 Çarsamba

Hemen her Türk vatandaşının gözüne çarpan çok anlaşılır bir durum var; gizli servisler sinsice Türkiye'de mezhep çatışması üzerinden çıkar hesapları yapıyorlar (!) Sürdürmeye çalıştıkları bu gizli oyunların sonucunda büyük bir düş kırıklığı yaşayacakları muhakkak. Çünkü, Türkiye ne İran, ne Suriye, ne Irak ve hatta ne de Suudi Arabistan'dır.

Yakın tarihte tüm Ortadoğu'ya hükmetmiş büyük bir imparatorluğun varisleri olan Türk insanı, gizli ellerin bu sinsi oyununu oldukça komik bulur. Güler geçer, döşenen mayınlara basmaz.

Gelelim sözde "etnik" çatışmaya, Türkiye'de etnik bir sorun yok; terör sorunu var ve bu oyunu kuranlar malesef ki dost, müttefik ve komşu ülkelerin gizli servisleri. Onların kucağında "özenle" yetiştirilmiş, besleme ihanet şebekesinin amacı ülkeye kan kaybettirmek, enerjisini israf ettirerek, güçlenmesinin hızını yavaşlatmak. Peki ya bölünmesi; işte orada durunuz. Türkiye'nin en azılı düşmanları dahi sanıldığının aksine Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını hiç istemezler. Çünkü, hiç işlerine gelmez.

Ortadoğu'nun haritasını inceden inceye kendi çıkarları doğrultusunda cetvelle çizmiş olan dünyanın efendileri, bölgedeki en güçlü, en sağlam ve en güvenilir kalenin korunmasından yanadır; bundan daha doğal ne olabilir ki..

Mezopotamya'nın günümüzdeki durumu ortada, bu bataklığa adımını atan her güç içinden çıkılmaz devasa sorunlarla karşılaşıyor. Bugün bütün dünya itina ile Mezopotamya'ya kafa yormuyor mu?

Doğu'nun kendine özgü yapısı, kültürü, inançları, gelenekleri, alışkanlıkları ve Batı'ya bakış açıları vardır.

Globalleştirmeye çalışılan yeryüzü cennetinin en önemli ve tek köprüsü Anadolu işte bu nedenle çok özeldir.  Anadolu kültürü, Doğu ile Batı sentezlerinin tokalaşıp kucaklaşabildiği ve üzerinde yaşayan insanlarının kuşaklar boyunca elde ettikleri özel reflekslere sahip oluşlarıyla da Batı ve Doğu ile en iyi anlaşabilen halktır.

Kuzey Kore, Dünya'ya meydan okurcasına Hidrojen Bombası denediğini duyurdu! Küçük ve yalnız bir ülke olan Kuzey Kore için bu bir başarıdır demek çok güçtür. Olsa olsa kendi insanlarının aldatıldığını ve felakete sürüklendiğini işaret eder.

Doğu ile Batı'nın mücadelesi insanlığı büyük trajedilere sürüklemiştir hem de tarihin her döneminde.. Uygarlaştığına inanılan yeryüzü insanlığı "barış" içinde gerçekten de uygarlaşıp mutlu olabilir. Nevar ki, silahlanma yarışları, ilkel duyguların kaşınması, yöneticilerin iktidar hırsları ve toplumların aymazlıkları her dönemde bütün bir insanlık için kötü sonuçlar doğurmuştur.

Türkiye, gelişiyor, daha da gelişecek.. Yaşam standartları her geçen gün daha da artacak, Dünya ile barışık, çağıyla uyumlu, huzurlu bir ülke olarak kalacak. Hem de Mezopotamya'da tüm olup bitenlere karşın.

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük