Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Türkiye'de ne var, ne yok?

info@haberdukkani.com 20 Kasım 2015 Cuma

Türkiye'de her türlü narkotik maddeyi kolayca ve bolca bulabilirsiniz. Basında sıkça yer alan haberler ve olaylar da bu gerçeği doğrular. Ama gelin görün ki; dikiş iğnesi, dikiş ipliği, dikiş yüksüğü, terzi makası, telâ, astar, çizgi taşı ve kaliteli kumaş bulamazsınız. Ve ne acıdır ki, mesleğinin sanatkârı iyi bir tezi de bulabilmeniz mümkün değildir. Terziler Odası, mesleği yaşatma ve geliştirme çalışmalarına yönelmek yerine, giderek tarihe gömülmekte olan terzilik mesleğinin "müzesi"ni kurabilmek için çırpınıp duruyor! Günümüzde erkekleri de kadınları da eşcinsel modacılar giydirdikleri için, her iki cinsin giyimleri arasında hiçbir fark kalmadı. Eskiden usta/çırak ilişkisi içinde yetişebilen erkek ve kadın terzileri vardı; bunlar göznuru, el emekleriyle kumaştan adete heykel yontarcasına imrenilecek kıyafetler dikerler, kişinin ufak tefek anatomik kusurlarını da gizlemeyi bilirlerdi. Günümüz insanları, "giyinmek" yerine "örtünmek"le yetiniyorlar, örtünmeyi gereksiz bulanlar da var..

Hayatın her alanında sahtekârlık, saygısızlık, küstahlık, saldırganlık, ahlâksızlık ve hırsızlıkla karşılaşabilirsiniz.

Her konuda yüksek derecede eğitim almış kişiler bulabilmeniz mümkün olmakla birlikte onca eğitime karşın "kaliteli insan" bulabilmek, samanlıkta iğne aramak demektir.

Her yanı denizlerle çevrili olmasına karşın, bu doğal zenginlikten yararlanmayı başaramamış Türkiye'nin, suyu bol ve tarıma elverişli alanlarında verimli ziraat yapılamıyor olması da oldukça merak uyandıran konular arasında yer alır.

Türkiye'de ne var, ne yok sorusuna kısaca yanıt verecek olursak: "Türkiye'de her şey vardır ama hiçbir şey yoktur"

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük