Ümit OĞUZTAN
Ümit Oğuztan

Yeraltı zenginlikleri ve eğitimsiz kitleler

info@haberdukkani.com 02 Mart 2016 Çarsamba

Teknoloji hızla gelişip hayatın her alanına yerleşirken, milyonlarca eğitimsiz insan kitleleri de yaşamdaki yerlerini alacak.

Önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli sorunları arasında yer alacak; eğitim hakkından mahrum bırakılan ve giderek genişleyen milyonlarca insan..

Bugün eğitim hakkından mahrum edilen çocuklar, yarın birer yetişkin olarak karşımıza çıkacaklar.

Sömürü maliyetini daha da düşürebilmek için ateş ve kan gölüne döndürülen bölgelerin hayatta kalabilen çocukları, hertürlü yaşam hakkından mahrum edildikleri gibi eğitim hakkından da mahrum bırakılıyor.

Dünya'da sayıları hızla artış gösteren genç ve eğitimsiz insan toplulukları, yakın gelecekte hiç kuşkusuz ki, dünyanın uykularının kaçmasına neden olacaklar.

Önümüzdeki 20 yıl içinde iş ve aş sorunu -gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere- insanlığı topluca sırat köprüsüne sürükleyecek. işte tam da böylesine kritik bir süreçte eğitimsiz kitlelerle yüzleşilecek.

Para, teknoloji ve şiddet... Yerkürenin üç ayaklı şeytanı! Kuşkusuz ki, bu ayaklardan birisi kırılacak. Tam da enerji koridorlarında dolaşırken...

Ümit Oğuztan

TÜM YAZILARI

Haber Dükkanı büyük